Прийом до ЖСЦРД № 41

Прийом до ЖСЦРД № 41

Пам’ятка для батьків, щодо реєстрації дітей в ЖСЦРД № 41

В Житомирському спеціальному центрі розвитку дитини функціонує 14 груп. 10 груп спеціалізовані, що формуються через МППК (Медико-психолого-педагогічну комісію): ортопедичні групи за направленням лікаря ортопеда,  дітей з вадами мовлення на МППК направляє логопед. Ясельна група для частохворіючих дітей  формується через лікарсько-консультативну  комісію (ЛКК) та направленням Управління освіти Житомирської міської ради.

Діти, що зареєстровані через електронну чергу  в  ЖСЦРД №41 приймаються у визначеному законодавством порядку в разі наявності місць (ЖСЦРД №41 першочергово забезпечує місця в молодшій загальній групі дітям, що відвідували ясельну групу для частохворіючих дітей).

Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті “Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади” батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою http://reg.isuo.org/

Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад. При необхідності, обраний ДНЗ можна змінити не анулюючи попередню заявку. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи у  ЖСЦРД №41 з оригіналами документів (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви сканкопії вище вказаних документів.  Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена документами, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

Діти, що проживають за межами міста зараховуються за наявністю вільних місць, після зарахування всіх зареєстрованих дітей міста.

Формування груп відбувається до 1 червня поточного року.

Сайт ІСУО